Mở cửa: 7h30-17h30 các ngày từ thứ 2 - Chủ nhật
Tủ kính cong 90cm

Tủ trưng bày bánh kem 90 cm

5/5 - (4 bình chọn)
21,800,000 đ22,800,000 đ
Tủ kính vuông 1m2

Tủ Trưng Bày Bánh Kem Kính Vuông 1m2 ( 3 Tầng )

5/5 - (2 bình chọn)
28,300,000 đ29,300,000 đ
tủ bánh kem 3 tầng 1m2

Tủ trưng bày bánh kem kính cong 1m2 (3 tầng)

5/5 - (3 bình chọn)
24,800,000 đ25,800,000 đ
tủ bánh kem kính vòm 1m5

Tủ trưng bày bánh kem kính cong 1m5 (3 tầng)

4.3/5 - (7 bình chọn)
27,800,000 đ28,800,000 đ
Tủ bánh kem 90cm

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông 90 cm

5/5 - (3 bình chọn)
24,300,000 đ25,300,000 đ
Tủ bánh kem kính vuông 1m5

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông 1m5 (3 tầng)

5/5 - (2 bình chọn)
27,800,000 đ28,800,000 đ
Tủ bánh kem 1m2 5 tầng

Tủ trưng bày bánh kem 1.2 M (5 tầng)

5/5 - (2 bình chọn)
35,800,000 đ36,800,000 đ
tủ trưng bày bánh kem 5 tầng

Tủ trưng bày bánh kem 1.5m (5 tầng)

5/5 - (3 bình chọn)
39,200,000 đ40,200,000 đ