Mở cửa: 7h30-17h30 các ngày từ thứ 2 - Chủ nhật

Tủ nấu cơm inox 24 khay điện gas

5/5 - (1 bình chọn)
23,800,000 đ25,800,000 đ
Tủ cơm inox 12 khay điện gas

Tủ cơm inox 12 khay điện gas

5/5 - (2 bình chọn)
12,800,000 đ13,800,000 đ
Tủ hấp cơm 10 khay điện gas

Tủ hấp cơm 10 khay điện gas

5/5 - (1 bình chọn)
12,200,000 đ13,200,000 đ
Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện gas cđk

Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện gas

5/5 - (1 bình chọn)
11,300,000 đ11,800,000 đ
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas

Tủ nấu cơm 6 khay điện gas

5/5 - (2 bình chọn)
10,700,000 đ11,200,000 đ
Tủ hấp cơm công nghiệp 8 khay điện gas

Tủ hấp cơm công nghiệp 8 khay điện gas

5/5 - (2 bình chọn)
11,200,000 đ11,700,000 đ